A település önkormányzata szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása által 2018. évben is segíteni kívánja a rászoruló családokat szociális célú tűzifával. Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta erre vonatkozó 13/2018. (X.30.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól.

Az önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a kérelem elbírálásánál előnyként vehető figyelembe, ha az Igénylő:

• aktív korúak ellátására jogosult, 
• időskorúak járadékára jogosult, 
• tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - elsősorban 
lakhatási célú - települési támogatásra jogosult; 
• hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel; vagy 
• háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. (71.250 Ft).

Az igénylés részletes szabályait ez a tájékoztató tartalmazza. (a hivatkozásra kattintva megnyitható ill. letölthető)