A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az általános iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - a megyei Kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala által meghatározott időszakban kell beíratni.

A megküldött vélemény figyelembevételével a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala az illetékességi területén működő általános iskolák számára a következő időpontokra tűzte ki a beiratkozás idejét:

2020. április 23.

(csütörtök) 8-19 óra és

2020. április 24.

(péntek) 8-18 óra

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok listáját, a beiratkozás feltételeit, annak menetét és az elutasítás esetén alkalmazható jogorvoslati lehetőségeket a Mórahalmi Járási Hivatal vezetője által kiadott közleményben olvashatják.

DIÁKIGAZOLVÁNY igényléséhez szükség lesz a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlapjára, amelyet - a hozzá tartozó fényképpel együtt - a Kormányablakokban lehet készíttetni. A legközelebbi, üllési Kormányablak nyitva tartási idejéről, valamit a diákigazolvány igényléséhez szükséges dokumentumokról ebből a tájékoztatóból szerezhet információkat