Pusztamérges Községi Önkormányzat képviselő testületének nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyveit, azok mellékleteit, hozzá kapcsolódó előterjesztéseket, kivonatot, meghívót és a megjelentek névsorát (jelenléti ívét) olvashatja ezen menüpont alatt.

A könnyebb kezelés és a gyorsabb hozzáférés érdekében a jegyzőkönyvek és a hozzá kapcsolódó mellékletek külön-külön nyithatók meg. A megnyitáshoz szövegszerkesztő program illetve pdf olvasó szükséges. Amennyiben nem rendelkezik a szükséges programokkal, innen tudja letölteni azokat.

 
       
       
       
       
       
       
       
       
 2018. április      
    
2018. március 07. rendkívüli ülés     
    
2018. február 15. soros ülés  
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 4. Az önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 5. Az önkormányzat 2018. évi közművelődési és könyvtári munka- és rendezvénytervének megalkotása
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 6. Polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 7. Egyéb előterjesztések, javaslatok
  a. Dr. Szántó Mária, a Mórahalmi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója,
  b. Pusztamérges község településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása,
  c. Pusztamérges község településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása,
  d. Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása X. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyása,
  e. TOP 4.1.1-15 CS1 pályázat megvalósításával kapcsolatos árajánlat elfogadása,
  f. Önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadási ügye,
  g. az önkormányzati tulajdonban lévő szennyvíz fogadó és tisztító telep épület problémái,
  h. a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

2018. február 07. rendkívüli ülés
 1. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-3.2.1 sz.) "Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában" tárgyi felhívás kapcsán nyilatkozat a Nemzeti Fejlesztési Iroda Nonprofit Kft. részére

 2. Pályázat benyújtása és önerő biztosítása a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Telephely Korszerűsítési Programra

 3. Egyéb előterjesztések, javaslatok (vázlatosan)
  - tájékoztatás televízió műsorban történő községi ismertető közzétételéről,
  - veszélyes fák kivágásával kapcsolatos intézkedések és lakossági észrevételek,
  - nem lakott önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásának lehetősége,
  - Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti változásával kapcsolatos tájékoztató,
  - szociális alapon történő támogatás lehetősége,
  - a faluközpont Fő u. - Szent István u. kereszteződésében útburkolati jel felfestésének szükségessége.

 

HIRDETMÉNYEK

 • Iskolai beíratás

  A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az általános iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - a megyei Kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala által meghatározott időszakban kell beíratni.

  Bővebben...:
   
 • SZJA 1%

  Ajánlja fel Ön is adója 1%-át a civileknek!

  Rendelkezzen Ön is személyi jövedelemadója 1%-áról helyi civil szervezet javára! (a második 1%-áról valamely egyházi szervezet javára rendelkezhet) A jogosultak listája megtalálható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán, ahol különböző szűréssel szűkíthető az igen terjedelmes lista.

  Bővebben...:
   
 • Pályázati felhívás

  Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbe adásáról és elidegenítéséről szóló 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3.§. alapján a Pusztamérges, Fő u. 78. sz. alatti önkormányzati lakás piaci feltételekkel történő, 1 év időtartamra szóló bérbe adására pályázatot hirdet.

  Bővebben...:
   
Go to top